ZORG EN WELZIJN

Wanneer ben ik mantelzorger?

U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.

Mantelzorg

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals een huishouden voeren. Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse insuline-injectie die de mantelzorger aan een diabetespatiënt geeft. Zij kunnen niet zomaar stoppen met deze hulp.

Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de  hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Geen mantelzorg: gebruikelijke hulp of vrijwilligerswerk

Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp of zorg is de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar bieden omdat zij samen het huishouden voeren. Daar zijn zij samen verantwoordelijk voor.

Vrijwilligers kunnen zorg verlenen. Maar zij kiezen ervoor om te zorgen. Op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Vrijwilligerswerk is onverplicht, onbetaald en altijd in enig georganiseerd verband.

Mantelzorger blijven bij opname in zorginstelling

Als degene waarvoor u zorgt naar een zorginstelling gaat, nemen professionele hulpverleners een deel van de zorg over. Uw mantelzorg blijft daarbij nodig.  Uw rol verandert wel. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken met de professionele zorgverleners.

Dat kan tijdens de bespreking van het zorgplan. Hierin staan de afspraken die de instelling met uw naaste maakt over de zorg. Maak tijdens het gesprek duidelijk welke hulp en ondersteuning u nog wilt geven. En stel een zorgrooster vast met een verdeling van zorgtaken tussen u en de professionele zorgverleners.