Kosten

Wat kost de inzet van uwregeltante?

  • Niets (bij vergoeding door Aanvullende zorgverzekering, Gemeente, Werkgever of uit PGB)
  • Bijbetaling
  • Uurtarief
  • Projectmatig

—————————————————————–

Niets:

Veel zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende verzekering een vergoeding voor mantelzorgondersteuning. Met deze vergoeding kan vaak de inzet van een mantelzorgmakelaar voor een aantal uren worden vergoed. Een overzicht met vergoedingen per zorgverzekeraar vindt u hier. Informeer altijd eerst naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar. Kijk hierbij zowel naar uw eigen zorgverzekering als naar die van de zorgvrager.

 Sommige gemeenten in Nederland hebben ervoor gekozen om onder bepaalde voorwaarden voor mantelzorgers in hun gemeente de inzet van een mantelzorgmakelaar te vergoeden. Informeer bij de gemeente waar u woont of de gemeente van de zorgvrager naar de mogelijkheden voor uw situatie.

 Omdat mantelzorgers, die betaald werk verrichten voor een werkgever, mogelijk minder productief kunnen worden of zelfs door overbelasting kunnen uitvallen, zijn er steeds meer werkgevers die de inzet van een mantelzorgmakelaar voor hun werknemers vergoeden. Bespreek dit met uw werkgever, wellicht dat er mogelijkheden zijn. Eventueel kan de mantelzorgmakelaar uw werkgever ook voor andere collega’s met mantelzorgtaken van dienst zijn.

 Als u een PGB (persoonsgebonden budget) heeft met vrij besteedbaar budget dan is het ook mogelijk om dit budget te gebruiken.

Pgb-vormen.

Een pgb is er voor iedereen die zorg, hulp of begeleiding nodig heeft vanwege een beperking, aandoening of stoornis.

Hieronder leest u welke vormen van pgb er zijn.

  • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz): is bedoeld voor mensen die intensieve 24-uurs zorg nodig hebben.
  • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de dagelijkse bezigheden.
  • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw): is bedoeld voor mensen of kinderen die persoonlijke verpleging/verzorging nodig hebben.
  • Pgb via de Jeugdwet: is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben.

—————————————————————–

 Bijbetaling:

Als het budget dat beschikbaar wordt gesteld door de zorgverzekeraar, de gemeente of de werkgever niet toereikend is, dan kunnen extra uren tegen een gereduceerd tarief worden ingekocht. Per situatie wordt vooraf gekeken hoe de berekening van de ingezette uren zal plaatsvinden afhankelijk van het budget dat beschikbaar is.

—————————————————————–

 Uurtarief:

Het inhuren van een mantelzorgmakelaar is altijd mogelijk tegen een van te voren overeengekomen tarief. De richtlijn voor dit tarief is €70,- per uur excl. BTW. Voordat het intakegesprek plaatsvindt worden hierover afspraken gemaakt.

—————————————————————–

 Projectmatig:

uwregeltante werkt niet alleen voor mantelzorgers, maar kan zich ook inzetten voor het realiseren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid of beleid rondom mantelzorgondersteuning voor gemeenten. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw project.

—————————————————————–

 Belangrijke documenten:

Op de levering van de diensten van uwregeltante zijn de algemene leveringsvoorwaarden van uwregeltante van toepassing. Deze ontvangt u samen met de privacy-verklaring van uwregeltante per e-mail of post voordat het intakegesprek plaatsvindt.

De klachtenprocedure van de BMZM is van toepassing.

Op de site van de BMZM is meer informatie beschikbaar over het beroep Mantelzorgmakelaar.