Waarom een mantelzorgmakelaar

WAAROM ZOU JE ALS MANTELZORGER EEN MANTELZORGMAKELAAR INSCHAKELEN?

 

• Het aanvragen van hulp en/of zorg bij zorg- en welzijnsorganisaties.

• Ondersteunen bij een persoonsgebonden budget (pgb).

• Begeleiding bieden bij een aanvraag voor een woningaanpassing of hulpmiddelen.

• Ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie bij een zorgverzekeraar, het Wmo-loket of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

• Informatie over wet- en regelgeving in de zorg in begrijpelijke taal aan u uitleggen.

• Helpen bij het invullen van allerhande formulieren van verzekeringsinstanties of gemeenten.

• Bezwaarschriften of klachten opstellen. Dit kan nodig zijn wanneer een aanvraag voor een woning-aanpassing of Wmo-voorziening is afgewezen.

• Adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van mentorschap en/of bewindvoering en praktische ondersteuning bij de afhandeling.

• Ondersteunen bij hoorzittingen en gesprekken bij betrokken instanties.

• Oplossingen op maat zoeken voor afwijkende problemen of situaties. Denk aan het uitzoeken van speciaal onderwijs voor een kind met een verstandelijke handicap of ondersteuning bij een kind met gedragsproblemen.

• Voorbereiden en/of begeleiden van gesprekken met de werkgever over knelpunten die zich voordoen in het combineren van werk en zorg in de privé-situatie en het zoeken naar maatwerkoplossingen op de werkvloer.