Hoe gaan we te werk

De volgende 5 stappen worden altijd doorlopen om een goed resultaat te bereiken:

  1. Anaylse
  2. Plan
  3. Keuze
  4. Ondersteuning
  5. Evaluatie

 

Stap 1: Analyse

In een persoonlijk gesprek bij de mantelzorger thuis wordt de situatie besproken. Aan de hand van de verschillende onderwerpen (Zorg, Welzijn, Wonen, Inkomen, Arbeid en Recht) wordt gekeken welke mantelzorgtaken er zijn, hoe ze momenteel worden ingevuld en waar de mogelijke knelpunten liggen op dit moment of in de toekomst kunnen worden verwacht. Dit intakegesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen. 

 

Stap 2: Plan

Uit de analyse wordt duidelijk welke knelpunten er moeten worden opgelost en welke punten prioriteit hebben. Per actiepunt wordt de noodzakelijke informatie verzameld en worden mogelijke opties verder uitgewerkt. In het plan wordt aangegeven welke oplossingen er per knelpunt te overwegen zijn, bij welke instanties kan worden aangeklopt, wat de procedures zijn die erbij horen en wat de kosten eventueel zijn. Per optie worden mogelijke voor- en nadelen aangegeven. Er zal tussentijds contact gehouden worden over de voortgang en eventuele aanvullende informatie worden opgevraagd. Voor het opstellen van het plan zal afhankelijk van de situatie 2 á 3 uur worden gerekend. Bij overschrijding van deze uren vindt altijd overleg plaats.

 

Stap 3: Keuze

Op basis van de aangereikte opties maakt de mantelzorger de keuze welke oplossing het beste past om het knelpunt te verhelpen. Doordat de informatie op papier wordt gezet en de hele situatie wordt bekeken, kan de mantelzorger het geheel goed overzien. Ook geeft het hem de gelegenheid de opties met andere belanghebbenden te bespreken en de keuze op een voor hem geschikt moment te maken. Als er extra toelichting is gewenst, kan de mantelzorgmakelaar hierin uiteraard voorzien.

 

Stap 4: Ondersteuning

Als de keuze voor een oplossing is gemaakt, kan er ondersteuning nodig zijn bij het in gang zetten van de oplossing. Ook hiervoor kan de hulp van de mantelzorgmakelaar worden ingeroepen. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van een (keukentafel)gesprek, het opstellen van een goed onderbouwde aanvraag of het aanvragen en inzetten van een persoonsgebonden budget (PGB). Ook het invullen van de juiste formulieren, het bellen van instanties of het voeren van gesprekken kan door de mantelzorgmakelaar worden ondersteund.

 

Stap 5: Evaluatie

Zodra de knelpunten zijn opgelost en er geen ondersteuning meer nodig is, trekt de mantelzorgmakelaar zich weer terug. De mantelzorgtaken zijn naar wens georganiseerd en de mantelzorger heeft weer overzicht, rust en vertrouwen. Uiteraard kan bij wijziging van de situatie of bij vragen altijd weer een beroep worden gedaan op de mantelzorgmakelaar. Het voordeel is dat de mantelzorgmakelaar dan al op de hoogte is van de situatie en er snel aan een oplossing gewerkt kan worden.

 

BELANGRIJK: DE REGIE BLIJFT BIJ U!

Gedurende het proces wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

 

Bel vrijblijvend naar 06 15011253 of mail: info@uwregeltante.nl, ook ’s avonds en in het weekend ben ik bereikbaar.